From:                              Teisės aktų projektų informacinė sistema <noreply@lrs.lt>

Sent:                               2015 m. rugpjūtis 21 d. 05:00

To:                                   Raštinė

Subject:                          Pasiūlymai projektui nr. 15-8623

 

Pasiūlymai nutarimo projektui nr. 15-8623 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2003 M. RUGPJŪČIO 7 D. NUTARIMO NR. O3-54 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2015-08-07)

Leonas Dausynas l.dausynas@kaunoenergija.lt 2015-08-20 12:27 rašė:


Projekto 14 punkte (dėl 12 p. pakeitimo)reikėtų teikti nuorodą ne į [4.16], o į [4.15] numeriu pažymėtą teisės aktą.
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
2015-08-21 05:00

Duomenys išsiųsti iš Valstybės ir savivaldybių teisės aktų projektų informacinės sistemos.