Įeiti
Publikuota: 2014.02.07. Atnaujinta: 2019.06.14

Aukcionai


Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje numatytos skatinimo kvotos yra išnaudotos, fiksuoti tarifai naujoms elektrinėms nebėra taikomi ir, nesant laisvos skatinimo kvotos, nauji aukcionai neorganizuojami.

Detali informacija apie priskirtas ir esamas laisvas skatinimo kvotas skelbiama Valstybinės energetikos inspekcijos tinklalapyje.     

Skatinimo kvota, paskirstyta aukciono būdu
Dėl gamintojų, turinčių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartis arba leidimus gaminti elektros energiją, informacija pateikiama čia.

1. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia nuo 10 kW iki 350 kW ir kurios bus jungiamos prie skirstomojo tinklo
Prašymo pateikimo data
2013-04-03

Aukcionas sustabdytas


1.23. Vienuoliktojo aukciono komiteto posėdžio protokolas Nr. A2-1 (2019-06-13)

 Aukcionų archyvą rasite čia