Įeiti
Publikuota: 2014.02.03. Atnaujinta: 2019.03.13

Ataskaitos


Ūkio subjektai turintys gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, skystinimo, rinkos operatoriaus, tiekimo licencijas, privalo teikti ataskaitas Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, kaip tai reglamentuoja:

1.  Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas;

2.  Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 163;

3.  Dujų įmonių metinių veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitų teikimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 1-92;

4. Energetikos, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80;

5.  Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6;

6. Prekybos gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. O3-66;

7.  Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. balandžio 11 d. nutarimu Nr. O3-90;

8. Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. O3-316;

9.  Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367;

10. Kiti teisės aktai.

Siekiant sudaryti galimybes reguliuojamiems ūkio subjektams el. būdu patogiau ir operatyviau teikti duomenis, ataskaitas Komisijai, raginame naudotis Duomenų surinkimo ir analizės informacine sistema (DSAIS). Apie sistemą plačiau skaitykite čia: http://www.regula.lt/Puslapiai/baneriai/dsais.aspx