Įeiti
Publikuota: 2014.02.05. Atnaujinta: 2020.10.09

Šilumos sektoriaus rodikliai


​Eil. Nr.Rodiklio pavadinimas
​1.Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčiai
​2.Šilumos tiekėjų lyginamosios analizės rodikliai: 2013 m., 2014 m., 2017 m., 2018 m.
​3. Šilumos tiekėjų suskirstymas į grupes ir pogrupius 2018 metais

Pastaba: jei dokumentų nepavyktų skaityti tinklalapyje, išsisaugokite juos savo kompiuteryje.


Vadovaujantis 2020 m. rugsėjo 18 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimo Nr. O3E-853 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-219 „Dėl šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo" pakeitimo" (toliau – Nutarimas) 2 punktu, numatančiu, kad šilumos bazinių kainų (kainų dedamųjų) projektams, šilumos bazinių kainų (kainų dedamųjų) perskaičiavimo projektams, karšto vandens kainos dedamųjų projektams ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo projektams, pateiktiems iki šio Nutarimo įsigaliojimo dienos, taikomi pagal Nutarime nustatytą tvarką koreguoti 2018 m. lyginamieji rodikliai, patvirtinti Tarybos 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. O3E-300 „Dėl 2018 m. šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamųjų rodiklių paskelbimo". 

Koreguoti 2018 m. rodikliai, taikytini vietoje:
2019 m. lyginamieji rodikliai