Įeiti
Publikuota: 2015.02.09. Atnaujinta: 2018.07.23

Finansinis pajėgumas


​Vadovaudamasi  Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6, 4.6 punktu Komisija nustato geriamojo vandens sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinių rodiklių žemutines reikšmes. Aprašo 14 punktas nustato, kad ūkio subjekto finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei jo bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (per pastaruosius dvejus metus arba prognozuojamus veiklos metus) yra didesnis nei Komisijos nustatyta atitinkamo sektoriaus atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė.

Komisija 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-233 „Dėl 2017 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės vandens ūkio sektoriuje nustatymo“ nustatė 2017 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę – 1,91 balo.